.

ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΤΖΑΚ

ΚΛΕΤΖΑΚ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Ο κνημοποδικός κηδεμόνας τύπου Kλέτζακ συνδυάζεται με κοινό παπούτσι ή ειδικής κατασκευής παπούτσι ανοιχτών δακτύλων όπου εφαρμόζονται μεταλλικά αντιστηρίγματα ποδοκνημικής με ελατήριο ανύψωσης άκρου πόδα και στεφάνι συγκράτησης στο γαστροκνήμιο.

ΚΛΕΤΖΑΚ

Συγκεκριμένοι κωδικοί